Alsana

61 66 98 061

61 66 98 061

Posiadamy kilkuletnie doświadczenie w branży. Stwarzamy nowe miejsca pracy, wspieramy osoby pozostające od długiego czasu  w trudnej sytuacji materialnej oraz aktywizujemy je zawodowo. Najlepszym opiekunom i opiekunkom zapewniamy długoterminowe zatrudnienie i szansę na bezpieczną przyszłość.

Kim jesteśmy

ALSANA jest licencjonowaną Agencją Zatrudnienia, która świadczy na terenie Niemiec usługi w zakresie pomocy przy prowadzeniu gospodarstwa domowego, opieki nad osobami w starszymi, osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi w miejscu ich zamieszkania.